Czysta Dziewico, Maryjo

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Czysta Dziewico, Maryjo, przyczyno naszej radości. Módl się za nami do Boga, byśmy do Niego zdążali.

2.  Kiedy słoneczne promienie paliły  kraj Galilei, poszłaś z pośpiechem przez wzgórza,  by służyć matce Proroka.

3.  Pomóż nam serca otworzyć na bliźnich naszych potrzeby; Uproś nam miłość uczynną, wytrwałość w pracy i pokój.

4.  Panu, któregoś zrodziła, by stał się  naszym zbawieniem, chwała niech będzie na wieki  w jedności z Ojcem i Duchem.