Błogosławiona Maryjo

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Błogosławiona Maryjo, przyjmij w swe łono dziewicze Słowo przez Ojca zrodzone, Słowo naszego zbawienia.

2.  Cień Wszechmocnego Cię okrył,  Duch życiodajny napełnił,  abyś nosiła Chrystusa  Ojcu równego we wszystkim.

3.  Bramo Bożego przybytku, łaską wybrania zamknięta, tylko samemu Królowi święte podwoje otwarłaś.

4.  Ten, co się zrodził przed zorzą,  głosem proroków wieszczony,  kiedy Go anioł zwiastował,  przyszedł przez Ciebie na ziemię.

5.  Cieszą się chóry niebieskie, radość ogarnia narody: Oto Najwyższy przychodzi, aby ratować ginących.

6.  Chryste, nasz Królu łagodny,  Synu przeczystej Dziewicy,  Tobie i Ojcu wraz z Duchem  chwała niech będzie na wieki.