Wieczyste światło Kościoła

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Wieczyste światło Kościoła,  Jego świetlista ozdobo,  Tomaszu wyproś nam łaskę,  gdy dzisiaj Ciebie sławimy.

2.  Przez serce czyste i proste,  i umysł jasny, bez skazy,  szczęśliwszy byłeś od innych,  bo jaśniej Boga widziałeś.

3.  Głębie niebiańskich tajemnic  przejrzałeś bystrym umysłem,  i hojnie darzysz potomnych  obfitym prawdy pokarmem.

4.  W co wejrzał prawy twój umysł,  co ci Duch Święty objawił,  wykładasz w pismach przejrzyście,  od Pana biorąc pochwałę.

5.  W bliskości Boga wciąż trwałeś,  niewinny, cichy i skromny,  teraz jak słońce jaśniejesz  wśród miłośników mądrości.

6.  Chwała bądź Trójcy Najświętszej,  którą za twym wstawiennictwem  pragniemy wiecznie oglądać,  nową Jej pieśń wyśpiewując.