Ojcze, który z niezwykłej miłości

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Ojcze, który z niezwykłej miłości,  otaczasz i światłem nas olśniewasz,  wtedy na początku dnia jest czysta,  w naszych sercach radość dziś jaśnieje.

2.  Czcią i chwałą ukoronowałeś  naszą świętą Marię de Mattis;  I wspaniała otacza ją teraz  światłość Twojego w nim zamieszkania.

3.  W niebie żyje i raduje skarbem,  jaki zdobyła kochając na ziemi, wierna Twa czcicielka Baranka,  dla Niego żyła tu i umarła.

4.  Niech będzie chwała Ojcu Królowi,  Synowi, który w boleści zbawia,  z miłości na krzyżu ofiarowan,  i Duchowi, który nas przenika.