O miasto wierne, czekające długo

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  O miasto wierne, czekające długo,  przystrój swe bramy na przyjęcie Pana:  Oto jaśnieje światłość Jego sługom,  oczekiwana.

2.  Biegnij naprzeciw, starcze świątobliwy,  dzisiaj się ziści, co ci Bóg obiecał;  Wszystkim opowiedz o świetle prawdziwym,  już tu obecnym.

3.  Oto Chrystusa, jak każe ustawa,  niosą rodzice Bogu do świątyni:  On, Prawodawca, dobrowolnie Prawa,  sługą się czyni.

4.  Ofiaruj Matko przebłogosławiona,  Tego co Twoim jest Synem i Bożym:  Zbawcza ofiara jest w Twoich ramionach,  już ją czas złożyć.

5.  Okaż kapłanom, córko Dawidowa,  Pierworodnego i Twój dar ubogi:  Niechaj zabłyśnie światu radość nowa,  Boży dar drogi.

6.  Chwała bądź Tobie, Boże objawiony,  co dla nas wszystkich stałeś się człowiekiem,  Ojcu i Tobie w Duchu nieskończona  chwała na wieki.