Pieśnią radosną niech Polska wysławia

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Pieśnią radosną niech Polska wysławia swojego Syna Świętego. Bo dziś Stanisław jak gwiazda jaśnieje na niebie miłej Ojczyzny.

2.  Serce spragnione ofiarnej miłości szukało wszędzie Jezusa. Aż Go znalazło przez Matkę Dziewicę i całe Mu się oddało.

3.  Żadna wędrówka nie była za trudna ni żadna droga zbyt długa. Bo czuł, że idzie do progu wieczności, gdzie Jezus czeka z Maryją.

4.  Przeto nie płaczmy nad życiem tak krótkim, gdyż On swą miarę osiągnął. A młodym trzeba braterskiej przyjaźni, co w górę porwie ich dusze.

5.  Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu niech będzie chwała na zawsze; Wieczornym hymnem dziękujmy za przykład młodości z Bogiem złączonej.