Choćby przedwcześnie umarł sprawiedliwy

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Choćby przedwcześnie umarł sprawiedliwy, w pokoju Pana znajdzie odpoczynek, bo wiek dojrzały mierzy się mądrością, życiem bez skazy i szukaniem Boga.

2. Pan umiłował wybranego sługę, od zła i grzechu zechciał Go zachować, i żeby marność nie uwiodła duszy, przeniósł Go z ziemi do swojego światła.

3. Wierny i czysty, przeżył czasów wiele, a jeszcze młody stał się doskonałym i pamięć o nim świeci jasnym blaskiem, aby wskazywać drogę wśród ciemności.

4. Trójcy Najświętszej: Ojcu i Synowi z płomiennym Duchem cześć i uwielbienie; Niech wszyscy ludzie sławiąc dobroć Boga idą ścieżkami wiary i miłości.