Zwiastunko słońca, Jutrzenka

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Zwiastunko słońca, Jutrzenka, co nocne cienie rozprasza, zachęca, byśmy ochoczo szli za Alberta przykładem.

2.  On to się stał apostołem i głosił  drogi zbawienia, by ci, co śpią, już powstali  i żyli w świetle Chrystusa.

3.  Owczarni swej pilny sługa, bronił jej przed złoczyńcami, chronił, ocalał i leczył, do źródeł życia prowadził.

4.  Orędowniku pokoju, Albercie,  wszystkim narodom pokoju dar upragniony  swoją modlitwą wyjednaj.

5.  Chwała i cześć Bogu Ojcu i jedynemu Synowi wraz z Duchem Pocieszycielem przez wszystkie wieki niech będzie.