Bóg w Trójcy Świętej sprawił to w niebie

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Bóg w Trójcy Świętej sprawił to w niebie, aby grzesznika przyjął do Siebie, który Go przez grzech porzucił, chciał, by się do Niego wrócił, dziwnym sposobem, dziwnym sposobem.

2.  Bóg Ojciec Syna z łona Swojego,  zsyła na okup człeka grzesznego,  więc Bóg Syn, Jezus najmilszy, idzie na świat, nie  kto inszy, zbawić człowieka, zbawić człowieka.

3.  Panna poczęła i porodziła, którego w żywocie swym nosiła; Złożyła Go na sianeczku, dała pokłon Dzieciąteczku, z wielkim weselem, z wielkim weselem.

4.  Pasterze, którzy straż trzody mieli,  światłość na niebie wtedy ujrzeli;  Anioł się im ukazuje, do Betlejem rozkazuje powitać Pana, powitać Pana.

5.   I my grzesznicy w grzechach ospali, trzeba żebyśmy pokłon oddali, bo On nam odpuści grzechy, da z Sobą zażyć pociechy na wieki wieczne, na wieki wieczne.