Spojrzyj na Syna Twojego





Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Spojrzyj na Syna Twojego, na boleści i rany, na tak gorzką mękę Jego, Boże, Ojcze kochany. A zmiłuj się nad duszami, za które dał swe życie, by w chwale Twej z Aniołami żywot miały obficie.

2.  Wspomnij na Twoje stworzenie, usłysz nasze wzdychanie, daj im wieczne odpocznienie, Stwórco, wszechmocny Panie! Światłość wieczna niech im świeci, niech odziedziczą Ciebie, wszakże to są Twoje dzieci, niech z Tobą żyją w niebie.