Wszyscy wierni śpiewajmy

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Wszyscy wierni śpiewajmy, chwałę Boga swego. A w sercach ponawiajmy święty Adwent Jego. W raju przyobiecany Ojcu Adamowi, i często powtarzany wiernym Kościołowi.

2.  Bóg się z szczerej miłości zmiłował nad  nami, widząc nas z wysokości być w piekle więźniami. Przez Adama pierwszego  śmierć i potępienie, przez Adama drugiego  żywot i zbawienie.

3.  Co Bóg w tajnej Swej radzie postanowić raczył, to ziścił, gdy sposobny czas tego zobaczył; Do Maryi wysławszy Archanioła Swego, i jemu urząd dawszy poselstwa wdzięcznego.

4.  Lecz Anioł rzekł: Na stronę odrzuć, Panno,  trwogi, Ciebie wziął w swą obronę Bóg nad  wszystkie bogi. Oto Syna w czystości  porodzisz wielkiego, będzie On ci nazwany;  Jezus imię Jego.

5.  Chwalmy Boga serdecznie, wesoło śpiewając, Jego chwałę społecznie wszystkim ogłaszając. Chwalmy Go za dar drogi Syna zesłanego; Wielki nasz Bóg nad bogi wielkie imię Jego.