Przyjmij od nas, Boże, tę świętą ofiarę

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Przyjmij od nas Boże, tę świętą ofiarę, przyjmij ją za grzechy, a daruj nam karę: Wszak to jest Krew Ciało najmilszego Syna w przymiotach chleba i wina.

2.  Niech będzie przed Tobą najmilszym zapachem,  niech będzie dla piekła przeraźliwym strachem.  Niech będzie dla ludzi łask źródłem skutecznych,  do zbawienia pożytecznych.

3.  Niech dusze czyśćcowe doznają ochłodę, niech   spływa stąd chwała i na świętych trzodę: My ofiarujemy przez ręce kapłańskie, niech znamy oblicze Pańskie.