O Jezu, nadziejo moja

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  O Jezu, nadziejo moja, niech mi żywot da śmierć Twoja. Niech się we Krwi Twej obmywam, w ranach Twoich niech spoczywam.

2.  Maryja, Boga Rodzico,  Najczystsza z wszystkich Dziewico.  Błagaj za mnie Syna Twego,  spraw, niech pełnię wolę Jego.

3.  O niebieski mój Strażniku, Boga wierny miłośniku. W opiekę Twą mnie danego prowadź, strzeż czasu każdego.

4.  Aniołowie, wszyscy święci,  wszyscy wierni w niebo wzięci,  wstawcie się za mną modłami,  bym oglądał Boga z wami.

5.  O Boże w Trójcy Jedyny, przyjmij za mną te przyczyny przez drogą śmierć Syna Twego Jezusa, Pana naszego.

6.  Racz Panie, wszystkich błądzących  i w ciężkich grzechach leżących  łaską ratować skuteczną,  zaciągnąć na chwałę wieczną.