Jezu, dawco przebaczenia

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Jezu, dawco przebaczenia, źródło łaski nieprzebranej i rozkoszy serc prawdziwa, w Tobie radość i nadzieja.

2.  Tyś ufnością pokutników,  hojnie spełniasz nasze prośby;  Jesteś szczęściem szukających,  czymże będziesz, gdy Cię znajdą?

3.  Twoja miłość, dobry Jezu, odpoczynkiem jest dla myśli, bez przesytu ją napełnia i rozbudza głód wciąż nowy.

4.  O umiłowany Jezu,  celu pragnień ludzkiej duszy,  Ciebie nasze łzy szukają  i przyzywa głębia serca.

5.  Panie, racz pozostać z nami, kiedy nowy dzień jaśnieje, by rozpraszać nocne mroki i przenikać świat weselem.

6.  Tyś jest samą łagodnością  i cudownym serc pokojem,  Tyś dobrocią niepojętą,  co przygarnia nas do Ciebie.

7.  Jezu, Synu czystej Matki i najlepsze ukojenie, Tobie chwała nieskończona niech w królestwie Twoim będzie.