Nadeszła oto godzina

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Nadeszła oto godzina, gdy Jezus w męce umierał; Wzywajmy Jego imienia pokornie prosząc o łaskę.

2. Przebaczył Jezus łotrowi wzruszony jego wyznaniem; Niech także nasza modlitwa wyjedna nam miłosierdzie.

3. Na krzyżu śmierć pokonana, wróciło światło po mroku; Niech groza grzechu przeminie, a dusze blaskiem jaśnieją.

4. Błagajmy Ojca i Syna, i Ducha Ich Najświętszego; Niech Bóg otacza nas pieczą, gdy w Trójcy Go wysławiamy.