Niech cały świat to posłyszy

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Niech cały świat to posłyszy, że łaska życia się zbliża: Wśród mroków ciężkiej niewoli zabłysło światło zbawienia.

2.  Bo Izajasza proroctwo wypełnia się już w Dziewicy; Za zwiastowaniem anielskim poczęła z Ducha Świętego.

3.  Dotrzymał Bóg swego słowa, Maryja w sobie je nosi, gdyż Ten, co włada wszechświatem, w Jej czystym łonie spoczywa.

4.  Już nowy Adam odkupił dawnego winę Adama; Co tamten pychą zrujnował, podnosi swoją pokorą.

5.  Niech Ojcu cześć będzie wieczna i chwała Jego Synowi, którego Matka poczęła przez tchnienie Ducha Bożego.