Miłością Bożą gorejąca żarem

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Miłością Bożą, gorejąca żarem, słabość niewieścią przemogła Agnieszka; Nad życie ciała czystość swą dziewiczą mężnie przeniosła.

2. Zastępy niebian duszę Jej świetlaną ponad gwiazdami unoszą do raju i z Oblubieńcem łączy się nietknięta Oblubienica.

3. Nad naszym losem użal się Dziewico, aby ktokolwiek Twe wspomni zwycięstwo, otrzymał błogie odpuszczenie grzechów, wolność i łaskę

4. Na Twoje prośby niechaj Król wszechświata, zwróci się pełen łagodnej dobroci do swego ludu, aby go obdarzyć życiem spokojnym.

5. Pokorne hołdy złóżmy Barankowi, który kieruje gwiazdami i ziemią; To Jego chciała mieć za Oblubieńca czysta Agnieszka.