Euzebiuszu, mężu Boży

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Euzebiuszu, mężu Boży, przyodziany szatą cnoty; Śnieżna lilio, pełna wdzięku, coś ozdobą jest eremu.

2. Pan namaścił Cię kapłanem, wlał w Twe serce żar miłości, abyś Jego Krwią i Ciałem sycił głód wiernego ludu.

3. Jako dobry sługa Mistrza wywyższyłeś krzyż nad wszystko; Nie zwątpiłeś w bliskość Pana nawet wśród pożogi zniszczeń.

4. Grot miłości Ciebie zranił, więc wybierasz dzikie knieje; Na modlitwie i ascezie stajesz się Pawłowym synem.

5. Nowy cud Pięćdziesiątnicy: Duch gromadzi licznych braci; Czyni z nich promienne słońce, by rozproszyć mroki złego.

6. Czyny Twe, założycielu, niech obudzą w nas pragnienie kontemplacji, jak i służby; Bez nich gaśnie święty ogień.

7. Bądźmy wdzięczni Wszechmocnemu, uwielbiajmy Ojca z Synem, niech nas moc kształtuje Ducha w szkole Dziewicy Maryi.