Na franciszkańskim różanym krzewie

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Na franciszkańskim różanym krzewie, u Matki Bożej Anielskiej, zakwitły piękne kwiaty i pojawiły się ciernie.

2. Wyrosło pięć róż na marokańskiej niegościnnej tamtej ziemi. Sznurami przewiązanych i krwią obficie zroszonych.

3. Bracia ci mniejsi, róże wspaniałe, którzy odnieśli zwycięstwo. Pokorni wobec Boga, jak tego pragnął Franciszek.

4. Dzięki swej wierze i swej pokorze i przez świadectwo ich życia, złożyli ducie Bogu, jako ofiarę miłości.

5. Bracia przez swoje ukrzyżowanie oraz przyjęcie swe krzyża, z pokorą dali siebie w darze Bogu Najwyższemu.

6. Trójjedynemu Bogu naszemu niech będzie cześć oraz chwała. wraz ze świętym Franciszkiem dziękujmy Jemu na wieki.