Bolesna Matko, wciąż czuwasz przy Synu

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Bolesna Matko, wciąż czuwasz przy Synu. Tulisz w ramionach zdjęte z Krzyża Ciało, ale twarz Twoja we łzach już nie tonie, zbawienie świata w Nim się dokonało.

2. Byłaś świadoma od chwili poczęcia, co Syn wycierpi dla świata zbawienia. Choć miecz boleści przeszywał Twe Serce, nie chciałaś w planie Bożym nic odmieniać.

3. Choć w serce Matki ból falą uderza. Syn Twój, Bóg Człowiek w cierniowej koronie. Dziś Król Boleści, jest Królem Wszechświata. Swym Miłosierdziem do świata, wciąż płonie.

4. Z miłości umarł cierpiąc tak sowicie, by na nas przelać Boskie swoje życie. Śmierć przezwyciężył już po wszystkie lata, w niebiosach zasiadł na Zwycięstwa Tronie.

5. Nie płaczesz Matko, choć jak razy kata, grzech wciąż uderza w Święty Kościół Boży, bo człowieczeństwem Boga Zbawiciela, Chrystusem znowu, cały lud Twój ożył.