Słowo zrodzone przed światłem

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Słowo zrodzone przed światłem i blasku Ojca jasności, Panie i Stwórco wszystkiego, czekamy z wiarą na Ciebie.

2. Ty, który w łonie Dziewicy poczęty z Ducha zostałeś, przyjdź po raz drugi na ziemię i okaż swoją potęgę.

3. Bądź dla nas Nowym Przymierzem, pojednaj z Ojcem grzeszników, Twoim pokojem nas obdarz i rozpal serca miłością.

4. Kiedy zabłyśnie na niebie Twojego sądu zapowiedź, wspomnij na gwiazdę promienną, co ludziom łaskę wieściła.

5. Tobie, którego pragniemy i przyzywamy z ufnością, z Ojcem i Duchem Najświętszym niech będzie chwała na wieki.