Stwórco wieczystej jasności

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Stwórco wieczystej jasności, Tyś cały dniem jest i światłem, światłem, co nigdy nie gaśnie, ale panuje nad mocą.

2. Oto już nocne ciemności bledną, bo zorza nadchodzi. Gwiazdy się kryją przed słońcem, które swe blaski roztacza.

3. Pełni wesela wstajemy, aby Ci śpiewać z wdzięcznością: Światło już mrok zwyciężyło dzień przywracając na nowo.

4. Teraz prosimy Cię, Panie: Ciało zachowaj od pokus, duch zaś niech oprze się złudzie świata i jego podstępom.

5. Chroń nas od gniewu i kłótni, oddal pokusę łakomstwa, obroń przed głodem bogactwa, aby do zła nie skłoniło.

6. Obdarz trzeźwością umysły, ciała zachowaj od grzechu, abyśmy dzień ten przeżyli wierni nauce Chrystusa.

7. Uczyń to, Ojcze najlepszy, razem z Twym Synem i Duchem, Ty, który pełen potęgi rządzisz wiecznością i czasem.