O Chryste, wzniosła miłości

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. O Chryste wzniosła miłości, zamieszkaj w sercach pokornych, przeniknij skruchą, prosimy uczucia, słowa i myśli.

2. Do Ciebie, Jezu, wznosimy modlitwy z wiarą niezłomną a Ty swą łaskę nam okaż i przebacz grzeszne uczynki.

3. Nosimy znak Twój na czole, więc nas osłaniaj swym krzyżem przez Twoją śmierć uświęconą i racz nas bronić od złego.

4. O Chryste, Królu łagodny, niech Tobie z Ojcem i Duchem podzięka będzie i chwała przez całą wieczność bez końca.