Na swojej dłoni złożyłeś nas wszystkich

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Na swojej dłoni złożyłeś nas wszystkich, własne stworzenie i rąk Twoich dzieło; Spoglądasz na nas z troskliwą miłością, Boże i Ojcze.

2. Przed Tobą, Panie, istnienie człowieka chwilą jest tylko, co szybko przemija, lecz Ty nas kochasz i bronisz od złego w każdej godzinie

3. Przychodzisz do nas w radości i smutku, dajesz pociechę i uczysz mądrości; Przez doświadczenia objawiasz cierpiącym Swoje oblicze.

4. Wielbimy Ciebie, gdy dzień się zaczyna, Ojcze i Synu i Duchu Najświętszy a Ty w nas pomnóż nadzieję i wiarę w pełni miłości.