Raduj się Kościele, dzisiaj tak wsławiony

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Raduj się Kościele, dzisiaj tak wsławiony niestrudzonym życiem syna polskiej ziemi. Pieśnią i hymnami wysławiajmy wspólnie dzieło łaski w życiu ubogiego brata.

2.  Cisza Nazaretu, Ojcze Honoracie, stała się natchnieniem życia ukrytego; Słowo Ewangelii rozważane wiernie, owocuje słowem pełnym Bożej mocy.

3.  Jezus w Hostii skryty jest Ci pocieszeniem, gdy przychodzą mroczne chwile opuszczenia; Ufasz niewzruszenie Opatrzności Bożej, w trudny czas niewoli Ty odwagę wlewasz.

4.  Naśladujesz wiernie cnoty Matki Bożej, sławisz dzieła Boga w kornej służebnicy; Kochasz Ją, rozważasz święte tajemnice, bezgranicznie ufasz Jej orędownictwu.

5.  Uczysz w każdej chwili szukać woli Boga; Mówisz z głębi serca, wiarą ożywiony: "W każdy dzień wychodzę od Chrystusa Pana, do Chrystusa idę i do Niego wracam".

6.  Ojcze Honoracie, wierny sługo Boży, ucz, jak być zaczynem Ewangelii w świecie; By oddawać chwałę Ojcu i Synowi, i Duchowi, Dawcy świętych charyzmatów.