Wielka Tereso, ozdobo Karmelu

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Wielka Tereso, ozdobo Karmelu, odnowicielko zakonnej rodziny, od lat dziecięcych chciałaś Chrystusowi oddać swe życie.

2. Jemu radośnie kwiat czystości dałaś, dla Pana swego wybrałaś klauzurę; Tam Cię zaślubił pierścieniem miłości Twój Oblubieniec.

3. Wzniosłą mądrością świecisz Kościołowi, Dziewico, którą sam Boski Mistrz uczył, pozwól nam czerpać z tych niebiańskich lekcji pokarm dla ducha.

4. Niech nieustannie Bogu Jedynemu brzmi cześć, podzięka i najwyższa chwała; a nas zachowaj przez modły Teresy o Chryste Zbawco.