Święta Agnieszko, wierna siostro Klary

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Święta Agnieszko, wierna siostro Klary, która bliskością Boga już się cieszysz, za Twe zasługi pieśnią Cię sławimy, świętą radością przejęci.

2. Sercem dziewczęcym piękno odgadujesz, które się tylko w Bogu samym kryje; Żyć dla Jezusa, Jemu dać się cała, staje się Twoim pragnieniem.

3. Gdy za Franciszkiem Twoja starsza siostra poszła w ubóstwie naśladować Pana, Ty biegniesz za nią, wbrew sprzeciwom krewnych; Całą majętność porzucasz.

4. W szorstkim habicie, lecz bogata w miłość chcesz się podobać tylko Chrystusowi, drogą podążasz pełną umartwienia w nowym zakonie Franciszka.

5. Bądź uwielbiony, serc pokornych Panie, Ojcze i Synu i Duchu Najświętszy; Dozwól nam wszystkim postępować ścieżką, która prowadzi do nieba.