Któż nam zagrozi, jeśli Bóg jest z nami

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Któż nam zagrozi, jeśli Bóg jest z nami, pełen dobroci dla swoich wyznawców, kiedy szukają Jego świętej woli w całym swym życiu?

2. Któż nas zwycięży, jeśli Bóg jest z nami, mocna opoka i pewne schronienie, Ten, który daje siłę i odwagę sercom człowieczym?

3. Któż nas zniewoli, jeśli Bóg jest z nami, jakie cierpienie przewyższy nadzieję? Zło i ciemności, smutki i gorycze wkrótce przeminą.

4. Boże radości, łaski i pociechy, bądź uwielbiony w jedności Trzech Osób: Chwała niech będzie Ojcu i Synowi z Duchem Najświętszym.