Dzisiaj sławimy Cię, Pawle od Krzyża

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Dzisiaj sławimy Cię Pawle od Krzyża, mądrego ojca, mężnego wyznawcę. Który już posiadł wesele i szczęście w królestwie Bożym.

2. Stał się On mistrzem dla ludu wiernego przez własne życie i przykład świętości; Czysty i prawy, we wszystkim się starał podobać Panu.

3. Teraz więc prośmy, by Jego modlitwa obmyła z winy skruszonych grzeszników; On zaś niech wiedzie wyznawców Jezusa ku szczytom nieba.

4. Bogu samemu niech będzie na wieki najwyższa chwała i cześć nieskończona. On bowiem rządzi przez swoje wyroki losami świata.