Odkąd Ludwika blask chwały

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Odkąd Ludwika blask chwały zajaśniał wśród gwiazd świecących, wielkim weselem się cieszy Kościół, co świętych wciąż rodzi.

2. Ludwik od wczesnej młodości niósł słodkie brzemię Chrystusa, a Duch Go Święty ogarnął i mocą swą rozpromienił.

3. To On mu służył pomocą aż po kres życia ziemskiego, przez broń potężną pokuty dał odnieść świetne zwycięstwo.

4. Przez mężne cnót wypełnianie wzorem się stał dla swych braci, a wznosząc ducha ku Bogu, słowa mądrości przynosił.

5. Chwała niech będzie na wieki Ojcu i Jego Synowi, który wraz z Duchem Najświętszym włada wiecznością i czasem.