Z pięknej hiszpańskiej krainy

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Z pięknej hiszpańskiej krainy, co Cię zrodziła, o Piotrze, światło na świat rozesłałeś ewangelicznej pokuty.

2. Kiedy rozmyślasz pod krzyżem nad Jezusowym cierpieniem, światłość Cię boska zaprasza, aby uczynić dar z siebie.

3. Z dala od świata, pociechy ducha i ciało sposobisz, aby w radosnej pokucie stać się ofiarą najczystszą.

4. Synu Franciszka prawdziwy, Tyś w sercach braci odnowił wolę pokuty i zapał naśladowania Chrystusa.

5. Ojcze, co w niebie królujesz, daj odkupionym przez Syna moc Twego Ducha Świętego, w drodze do Twego Królestwa.