Ojcze, Ty gromadzisz nowy lud wybrany

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Ojcze, Ty gromadzisz nowy lud wybrany poprzez Paschę Pana i dar Jego Ducha; Stwórz w nas jedno serce, godne wielbić Ciebie w życiu ubogiego Ojca Honorata.

2. Łaska Boża z wolna dojrzewała w sercu Tego, co gorąco Polskę umiłował; Choć młodzieniec zwątpił, tracąc wiarę w Boga, Pan Go sam odnalazł, cierpiącego w mroku.

3. Boża moc wkroczyła w mury Cytadeli. więzień stał się wolny w sercu pełnym światła; Do wspólnoty braci teraz Bóg Go wiedzie, aby z mocą głosił Jego panowanie.

4. Zakaz ludzkiej władzy chciał zniewolić siłę, z jaką miłość Pana ludzi powołuje; Lecz Honorat odgadł nowy zamysł Boży, jak Jezusa śladem kroczyć pośród świata.

5. W ciszy i ukryciu, jak Rodzina Święta, rozeznaje znaki obecności Boga; Już tercjarską drogą rzesze postępują za przykładem życia Pana w Nazarecie.

6. Boże niepojęty, chwała Ci na wieki za dar uświęcenia we wspólnocie braci; Niechaj Kościół głosi moc ramienia Twego i na wieki wielbi święty Twój majestat.