Sławimy Ciebie, Pani radosna

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Sławimy Ciebie, Pani radosna,  która Przedwieczne Słowo przyjęłaś  i pełna łaski dałaś je ludziom,  stając się sama bramą zbawienia.

2.  Sławimy Ciebie, Matko bolesna,  z sercem przebitym mieczem cierpienia;  widziałaś mękę Syna Twojego,  który na krzyżu za nas umierał.

3.  Sławimy Ciebie, nasza Królowo;  Bóg Cię wywyższył ponad aniołów  i odtąd jesteś grzesznych nadzieją,  gwiazdą przewodnią pośród ciemności.

4.  Niech będzie chwała dziś i na wieki  Ojcu, Synowi z Duchem pociechy;  niech modłów róże wieńczą Maryję,  pięknej miłości źródło przeczyste.