Ucz, Matko Bernardyno

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Ucz, Matko Bernardyno, ucz nas, jak kochać Boga w każdym spotkanym człowieku; w tym, który cierpi skrzywdzony, i w tym w niewoli grzechu.

2.  Ucz, Matko Bernardyno, ucz, jak nieść serce na dłoni jak kromkę dobrego chleba, spieszyć z pomocą i karmić osłabłych w drodze do nieba.

3.  Ucz, Matko Bernardyno, ucz nas największej miłości, dobroci serca nad miarę, abyśmy razem z Chrystusem składali z życia ofiarę.

4.  Bogu niech zabrzmi chwała, Ojcu, Synowi, Duchowi, który obdarza obficie i czyni błogosławionym pokorne i czyste życie.