Prosimy Ciebie, święty Augustynie

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Prosimy Ciebie, święty Augustynie, byś naszych modlitw łaskawie wysłuchał. Bądź dla Twych synów światłem, przewodnikiem, wiedź ich bezpiecznie do Pana.

2. Pismami oraz swym świętym działaniem, syciłeś biednych, zgłodniałych Chrystusa; Nas także obdarz życiodajnym chlebem: Wcielonym Słowem zbawienia.

3. Pozwól nam zgłębić święte tajemnice treści ukryte w świętej Ewangelii. Pomóż nam także modlić się psalmami z Chrystusem oraz z Kościołem.

4. Pozostawiłeś nam Regułę świętą jako drogowskaz ku doskonałości, by ten, co z wiarą przestrzega jej wskazań, osiągnął Boże Królestwo.

5. O, Nieskończona i Najświętsza Trójco, Tobie niech będzie cześć i uwielbienie! Niech hymn Ci wznoszą wszyscy odkupieni teraz i po wszystkie wieki.