Król nad królami i władca pokoleń

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Król nad królami i Władca pokoleń otworzył dla nas podwoje przybytku bardziej świętego niż miejsce najświętsze Dawnego Prawa.

2.  Kiedy umierał na wzgórzu Golgoty, przebite serce na zawsze się stało Arką przymierza i bramą zbawienia dla wszystkich ludzi.

3.  Męką Chrystusa obmyci z przewiny i z Jego śmierci zrodzeni na nowo, sami jesteśmy prawdziwym mieszkaniem Bożego Ducha.

4.  Jeden jest Kościół i jedno jest Ciało, którego mocą żyjemy złączeni; Jedna jest miłość, nadzieja i wiara w jednego Boga.

5.  Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu niech będzie chwała poprzez wszystkie wieki; Myśli i słowa niech wielbią majestat naszego Boga.