Chryste, Tyś życiem, dobrocią i światłem

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Chryste, Tyś życiem, dobrocią i światłem, weselem ziemi, litością niezmierną, Tyś nas wybawił przez krew swą ożywczą od ciosu śmierci.

2. Nasze umysły przeniknij swą łaską, umocnij wiarę wieczystą jasnością, darem nadziei i pełnią miłości rozpłomień serca.

3. Własną potęgą odniosłeś zwycięstwo nad naszym wrogiem, więc oddal go od nas; Poślij nam Ducha, by z nami pozostał przez dzień ten cały.

4. Tobie o Chryste i Ojcu Twojemu w jedności Ducha niech będzie podzięka, chwała najwyższa i hołd uwielbienia przez wszystkie wieki.