Sławmy dziś hymnem świętego Józefa

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Sławmy dziś hymnem świętego Józefa, ucznia Chrystusa wiernego we wszystkim, który swych braci i Kościół powszechny okrywa chwałą.

2. On rozważając cierpienia Chrystusa, za nasze winy na śmierć skazanego, Jego miłością przejęty wstępuje na drogę krzyża.

3. Pragnąc pokonać przyziemne pokusy, ciało swe karci, poddaje ćwiczeniom; Braciom posłuszny, cierpliwy i cichy, przykład nam daje.

4. Matce Najświętszej powierza się ufnie, sercem gorącym, co nie zna podziału; jako Jej syn ukochany odczuwa bliskość matczyną.

5. W chwale niebieskiej, gdzie teraz królujesz, uproś nam łaskę, o święty Józefie: Żyć dla Chrystusa, co dla nas umierał i z Nim zmartwychwstać.

6. Dobremu Ojcu i Stwórcy wszechświata, Jego Synowi i Zbawcy człowieka, Parakletowi, co tchnieniem jest Obu chwała niech będzie.