Sławimy was, Archaniołowie

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Sławimy was Archaniołowie, radosną pieśnią w dzień świąteczny i podziwiamy waszą chwałę w promiennym domu Wszechmocnego.

2. Michale, książę wojsk niebieskich, niezwyciężony w żadnym boju, niech Twa prawica nas umocni i podda wszystkich łasce Boga.

3. Gabrielu, Pan Cię ustanowił Zwiastunem wielkich swych tajemnic; Prosimy Ciebie, naucz ludzi miłować drogę Jego światła.

4. Rafale, prowadź nas ścieżkami, co wiodą prosto do niebiosów, zachowaj nas od chorób ciała i zdrowie przynieś naszym duszom.

5. A wy, zastępy Jasnych Duchów, opieką swoją nas otoczcie i wyjednajcie nam u Boga, by dał nam radość nieba z wami.

6. Niech będzie chwała Ojcu z Synem i cześć Duchowi pocieszenia; Niech jednym głosem chór aniołów wysławia Boga w Trójcy Świętej.