Święta Pani świata, Niebieska Królowo

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Święta Pani Świata, Niebieska Królowo, Gwiazdo nad morzami, Matko i Dziewico.

2. Córko Dawidowa, ukaż się już światu, któremu przynosisz Boga wcielonego.

3. Oto dzień radosny Twego narodzenia, przez które nadzieja ludom zajaśniała.

4. A synowie ziemi stali się przez Ciebie nieba już synami w pokoju bez granic.

5. Trójcy Świętej chwała po najdalsze wieki, która Cię za Matkę dała Kościołowi.