Sztandary Króla się wznoszą

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Sztandary Króla się wznoszą, już krzyż chwalebny jaśnieje, na którym Stwórca człowieka w człowieczym ciele zawisnął.

2.  To na nim Jezus zraniony okrutnej włóczni żelazem, oczyścił z winy grzeszników strumieniem krwi oraz wody.

3.  Wspaniałe drzewo, ozdobne purpurą krwi Chrystusowej, wybrane, aby na sobie unosić ciało najświętsze.

4.  Ramiona drzewa szczęśliwe dźwigają okup wszechświata; Szalami wagi się stając, wydarły zdobycz Otchłani.

5.  Oddajmy pokłon krzyżowi, co był ołtarzem ofiary, bo na nim Życie umarło, by śmiercią życie przywrócić.

6.  O krzyżu, bądź pozdrowiony, jedyna nasza nadziejo! Zachowaj wiernych od złego i zniwecz zbrodnie ludzkości.

7.  O Trójco, źródło zbawienia, niech każdy duch Cię wysławia, a Ty przez krzyż odkupionych umacniaj łaską na wieki.