Niech Ciebie chwalą serca

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Niech Ciebie chwalą serca i ust pienia, Najświętsza Panno, Matko Pocieszenia. Bo nam wyjedna zbawienie u Syna, Twoja przyczyna.

2. Ducha Świętego mocą obdarzony, niech będzie żywot Twój błogosławiony. W którym się Słowo Ojca, Ciałem stało, z nami mieszkało.

3. Za miłość Twoją, Chryste, przyjmij dzięki, żeś los grzeszników, z krzyża w czasie męki, polecił Matce, pożądanej wielce, Pocieszycielce.

4. Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu: Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu. Temu, który jest w Osobach Trojaki, w Bóstwie jednaki.