Z głębin mroku i ciemności

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Z głębin mroku i ciemności jasny w świetle blask zagościł i dziś jeszcze świeci.

2. Ongiś błędu był narzędziem, dziś Augustyn słynie wszędzie wśród Kościoła dzieci.

3. Gdy już wierzy słowu Boga, zaraz z błędu przed nim droga do chrztu się otwiera.

4. Łaski wiary zawsze bronił; Słowem, piórem ją osłonił, gdy błąd się w nią wdzierał.

5. Krzepił wiarę, kształcił cnoty, a fałszerzy Prawa groty miażdżył słowem dzielnie.

6. Zaś dogmaty gdy objaśniał, prawdy Boże nam wyjaśniał żywym słowem wiernie.

7. Tyś wyznawców perła droga, głos Chrystusa, w niebie droga; Tyś Doktorów światłość błoga, Biskupie nasz święty.

8. My, co Ciebie, Ojcze czcimy, Twym przywództwem niech dążymy do chwalebnej tej krainy, gdzie świętych zastępy.