Święty herold łaski, Zwiastun Zbawiciela

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Święty herold łaski, Zwiastun Zbawiciela, głos, co drogę Panu przygotować każe.

2. Dzisiaj świętą śmiercią potwierdza na wieki to, co słowem głosił i wyrażał czynem.

3. On poprzedził Pana, przychodząc na ziemię. On ukazał palcem Baranka Bożego.

4. On też życiodajną mękę Zbawiciela swą uprzedza śmiercią jako świadek wierny.

5. Boże litościwy, daj nam iść wytrwale za przykładem Jana do niebieskiej chwały.