O święta Klaro, któraś całe noce

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. O święta Klaro, któraś całe noce zwykła ze łzami spędzać na modlitwie. Otocz opieką nas, co już od rana Bogu śpiewamy.

2. Niech ten sam duch Twój umysł nasz rozpali niech nas połączy z błogosławionymi i niech nas uczy, jak należy Boga godnie wysławiać.

3. Gdy na modlitwach przed Ukrzyżowanym trwasz, a Twe serce żywym ogniem płonie. Pragniesz gorąco, za przykładem Pana, umrzeć za grzechy.

4. Łamiesz modlitwą podstęp złego ducha, aby nie splamił serca współsióstr Twoich, by się nie zakradł pod pozorem dobra fałsz jego zdrady.

5. Twoja modlitwa wszystkim niesie korzyść: Złym przebaczenie, chorym uzdrowienie. Przez nią odrywasz od marności świata dusze wybrane.

6. Niech wysławiają świętych dziewic chóry, Dusz Oblubieńca, Najwyższego Króla. Niech będzie chwała Ojcu i Duchowi na wieki wieków.