Sługo wybrany, Bóg postawił Ciebie

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Sługo wybrany, Bóg postawił Ciebie ponad wszystkimi ludami tej ziemi. Włożył w Twe usta swoje własne słowa jakże płomienne.

2. Byłeś człowiekiem słabym jako inni, Pan jednak mocą napełnił Twe serce; Szedłeś posłusznie tam, gdzie posłał Ciebie w swoim imieniu.

3. Kazał Ci zwalczać zło i zaślepienie, dźwigać z upadku wątpiących i grzesznych. Głosić narodom pokój i królestwo Dobrej Nowiny.

4. Święty pasterzu i następco Piotra, otwórz nam niebo kluczami Chrystusa. Ukaż owczarni Tobie powierzonej drogi zbawienia.

5. Bogu jednemu w Trójcy Wszechmogącej, który zbudował swój Kościół na Skale. Chwała niech będzie, cześć i uwielbienie teraz i zawsze.