Twoje imię ogniem płonie

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Twoje imię ogniem płonie, aby wzniecić pożar w sercach i rozpalić je miłością, która wreszcie świat przemieni.

2. Cały stałeś się zarzewiem walki przeciw zła przemocy, bo rycerzem jesteś krzyża ku największej chwale Boga.

3. Chcesz, by Jezus był poznany jako Król i Pan wszystkiego; Jemu pragniesz poddać dusze, myśli, wolę i uczucia.

4. Chcesz, by światło Ewangelii ogarnęło wszystkich ludzi. Niech w Kościoła wieczne bramy wejdzie rzesza odkupionych.

5. Sław z Ignacym, ziemio cała, Boga w Trójcy wszechmocnego; Niech Jezusa zbawcze imię w coraz większej będzie chwale.