Franciszka naśladowcy niech śpiewem wysławiają

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Franciszka naśladowcy niech śpiewem wysławiają promienne życie córki świętego Biedaczyny.

2.  Prosimy święta Klaro, rozjaśniaj nasze serca, Ty, któraś dana światu, by światłem go napełniać.

3.  W rodzinnym domu ojca dziewczyną będąc młodą, już świecisz blaskiem łaski, swą siostrę nim pociągasz.

4.  Biednemu pomagając, Chrystusa w nim dostrzegasz; pociechę ofiarujesz, o sobie zapominasz.

5.  Oddajesz serce Bogu, w klasztorze sióstr ubogich; Surowe wiedziesz życie modlitwy, czuwań, postów.

6.  Z dziewiczą matką Klarą oddajmy chwałę Ojcu, Synowi Jedynemu, Świętemu też Duchowi.