Walkę krwawą toczy wiara

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Walkę krwawą toczy wiara, własną krwią szafując hojnie; i w męczeństwie swym zwycięża wierny diakon, sługa Boży.

2. On godnością był najwyższy pośród siedmiu sług ołtarza i zajaśniał między nimi miłosierdziem oraz męstwem.

3. Nie żelazem i nie ludzi pobił ten bojownik święty, lecz pokonał sprawcę grzechu i swą własną ludzką słabość.

4. Teraz więc prosimy Ciebie, o zwycięski sługo Pana, byś wybłagał dla nas łaskę przez chwalebne Twe męczeństwo.

5. Ty Wawrzyńcze już królujesz w Mieście Świętym Najwyższego, i w niewysłowionej chwale możesz wstawiać się za nami.

6. Bogu Ojcu wieczna chwała bądź przez Syna w Duchu Świętym; A nas, niechaj świętych prośby doprowadzą do zbawienia.