Nie tak bystro płynie rzeka

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.
Śpiewnik Numer
Dodatek II do Śpiewnika Kościelnego PIEŚNI PRZYGODNE. - PIEŚŃ XXIII.
Zbiór pieśni p. Wawrzyńca Mizgalskiego 01_01

1.  Nie tak szybko płynie rzeka,  jak nam prędko czas ucieka;  dzień za dniem a rok za rokiem,  przemija niezwrotnym krokiem.

2.  Boże bądź i w Roku Nowym,  nam na ratunek gotowym;  błogosław Boże łaskawy,  nasze prace i zabawy.

3.  Przyjmijże więc nasze dzięki,  za wszystko cośmy z Twej ręki;  odebrali przez rok cały  racz przyjąć ofiarę chwały.

4.  Ani momentu jednego,  nie było roku przeszłego;  jak we dnie, tak równie w nocy,  bez Twej o Boże pomocy.

5.  Ten Nowy Rok poświęcamy,  w Tobie ufność pokładamy;  bądź naszym Ojcem i Panem,  teraz i na wieki. Amen.